Illustraties voor het boek “Wat spreken we af”

Een boek voor verstandelijk beperkte mensen. Geschreven door Loes den Dulk van Raad op Maat te Gouda.

Een werkboek om afspraken te maken over jouw zorg

Voor jou als cliënt:

Dit is een hulpmiddel om met je begeleider in gesprek te gaan.
Ja kan afspraken maken over de zorg die je nodig hebt.
Zorg waar jij en je begeleider het eens over zijn.
En zorg die nodig is maar die je eigenlijk niet wil.
Dat mag alleen om ernstig nadeel te voorkomen.
En dan ook kun je met je begeleider afspraken maken.
Zodat je het minste last hebt van de zorg.

Voor de begeleider:

Met behulp van dit boekje kun je in gesprek gaan met je cliënt.
Je kunt afspraken maken over de zorg die de cliënt nodig heeft.
Zorg waarover jij en de cliënt het eens zijn.
En zorg die jij nodig vindt maar die de cliënt niet wil.
Als je er samen niet uit komt, gaat het over onvrijwillige zorg.
Dan is de Wet zorg en dwang van toepassing.
Onvrijwillige zorg mag alleen maar om ernstig nadeel te voorkomen.
En ook dan kun je met de cliënt afspraken maken.
Zodat de cliënt het minste last heeft van de zorg.