Jubileumjaar 2022

Quantasie viert feest dit jaar, wanneer het ook vanwege Corona kan.
Ergens dit jaar, we zijn het aan het organiseren, komt er een receptie met een verrassend programma.

35 jaar Quantasie

65 jaar Brigitte (GIT)

65 jaar Peter

40 jaar huwelijk

In voorbereiding op feestreceptie
in het thema:
"Grijpbaar en ongrijpbaar"

26 januari 2022: Wordt vervolgd